Asger Bay Christiansen Arkitekt cand. arch
Kunstakademiets Arkitekskole, 1977

Generelle kvalifikationer
Asger er uddannet arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole i 1977. Under studierne fandt Asger det inspirerende at arbejde med udformning af rum og behandling af form og overflader. Han studerede samtidig arbejdsmiljø på Arkitektskolens afdeling for byggeteknik for at forstå sammenhængen mellem rummets arkitektur og lys, akustik og materialer.  Som studentermedarbejder ved Ballerup Kommune fik han mulighed for at omsætte de smukke intentioner til dagligdags løsninger i institutioner, skoler og et par afdelinger på rådhuset. I den forbindelse var det svært for Asger at finde de rigtige lamper, der kunne gøre belysningen til en naturlig del af de høje ambitioner, der på arkitektskolen blev lagt til grund for udformning af rum, behandling af form og overflader mv.
Så derfor gik Asger i gang med at designe og producere sine egne lamper, hvilket blev starten på en række firmaer – asger bc LYS a/s -, og senere Laboratoriet LYS og SYN, der danner basis for undervisning af professionelle, målinger af lyskilder, belysningsanlæg, rapportskrivning med meget mere. Asger er medlem af bestyrelsen for DANVAK´s Indeklimaforum, som afholder symposier og møder om relevante indeklima problematikker. Lige nu er Asger i dette regi involveret i et pilotprojekt, der skal afdække indeklimaets og specielt belysningens indvirkning på menneskers koncentrationsevne, velbefindende og produktivitet på arbejdspladsen. Asger er en ivrig foredragsholder omkring emnet menneskets oplevelse af belysningsanlæg ud fra devisen ”vi laver vel lysanlæg for at kunne se?”

Specifikke kvalifikationer
Gennem mange års studier af  sammenhængen mellem rummets arkitektur som den ene faktor – lys, akustik og materialer som den anden faktor, har Asger opnået en stor viden og indsigt i lysets vigtighed i alle former for bygninger. Gennem mere end 30 års arbejde med design og produktion af lamper samt planlægning og projektering af belysningsanlæg i bygninger og rum på både teoretisk og praktisk niveau, mener Asger at han er en god all-rounder. For bedre at kunne forstå alt inden for sit område har Asger igennem flere år studeret det menneskelige øjes funktion, menneskets samlede oplevelse af lyset og lysets indvirkning på menneskets velbefindende på både krop og sjæl. For Asger er belysning et spørgsmål om viden, design og planlægning – og altid set i forhold til menneskets krop og sanser. Asger har stor erfaring i at rådgive om almene lysproblemer – herunder dagslys, og afholder løbende mange kurser og foredrag omkring lysrådgivning for offentlige og private virksomheder samt arkitekt- og ingeniørkollegaer.

underside manden bag lamperne